Forum


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Temat Autor Ostatnia odpowiedź
Pełnomocnictwo z nieważnym podpisem elektronicznym (5) Agnieszka ..... 2019-12-16
Czy Wykonawca może obniżyć kwotę zaproponowaną w form. ofert. przed zawarciem umowy? (7) Joanna ..... 2019-12-14
Brak formularza cenowego a odrzucenie oferty (7) Katarzyna ..... 2019-12-14
Błąd w terminie realizacji zamówienia (8) Jacek ..... 2019-12-14
usługi społeczne - ochrona (3) Katarzyna ..... 2019-12-14
Czy można połaczyć referencje (7) Agnieszka ..... 2019-12-13
Kwota z oferty (1) Aleksandra ..... 2019-12-13
Postępowanie dla trzech jednostek (3) Ewa ..... 2019-12-13
Syndyk a wyłączenia PZP (1) Monika ..... 2019-12-13
Dostawa artykułów spożywczych (10) Marta ..... 2019-12-13
Zawiadomienie Wykonawcy po terminie wniesienia odwołania/Protokół postępowania (7) Joanna ..... 2019-12-13
KRK- wizualizacja dokumentu elektronicznego w postaci. pdf (4) Natalia ..... 2019-12-13
Zastępstwo procesowe a usługi prawnicze (3) Malwina ..... 2019-12-12
Przedłużenie terminu związania ofertą przez wykonawcę odrzuconego (3) Anna ..... 2019-12-12
Jaki próg unijny dla usług 144 000 czy 221 000 Euro? (3) Radosław ..... 2019-12-12
weryfikacja podpisu kwalifikowanego (5) Agnieszka ..... 2019-12-12
Czy łączyć wartości różnych robót budowlanych prowadzonych w jednym obiekcie budowlanym? (3) Aneta ..... 2019-12-12
Zamówienie sektorowe na opracowanie dokumentacji projektowej (6) Malwina ..... 2019-12-11
warunki udziału (4) Nina ..... 2019-12-11
Dokumentacja projektowa (2) Anna ..... 2019-12-11
Termin wykonania umowy (5) Alicja ..... 2019-12-11
windows server catalog (1) Monika ..... 2019-12-11
Sprawozdanie roczne - co z aneksami zwiększającymi wartość zamówienia? (18) Joanna ..... 2019-12-11
Kary umowne (3) Bożena ..... 2019-12-11
Przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych - wykonawca zagraniczny (UE) (2) Paweł ..... 2019-12-11
podstawa dysponowania osobą w wykazie osób (2) Agnieszka ..... 2019-12-11
Zamówienia uzupełniające art. 67 ust. 1 pkt 6 (2) Malwina ..... 2019-12-10
Czy pełnomocnictwo można wyjaśniać w kontekscie art. 26 ust. 3 i 26 ust. 3a Pzp ? (3) Marta ..... 2019-12-10
Referencje wystawione przez Zamawiającego, a podpis elektroniczny (6) Dawid ..... 2019-12-10
zobowiązanie podmiotu trzeciego (2) Katarzyna ..... 2019-12-10