Zażalenie na koszty postępowania skargowego
Autor: UZP Dodano: 2019-01-31

Wniosek o uzasadnienie wyroku sądu
Autor: UZP Dodano: 2019-01-31

Skarga na orzeczenie KIO
Autor: UZP Dodano: 2019-01-31

Pełnomocnictwo w postępowaniu skargowym
Autor: UZP Dodano: 2019-01-31

Odpowiedź na skargę
Autor: UZP Dodano: 2019-01-31

Wniosek dowodowy w postępowaniu skargowym
Autor: UZP Dodano: 2019-01-31

Cofnięcie skargi
Autor: UZP Dodano: 2019-01-31

Zgłoszenie do przystąpienia do postępowania odwoławczego
Autor: UZP Dodano: 2019-01-07

Wniosek w sprawie kosztów postępowania odwoławczego
Autor: UZP Dodano: 2019-01-07

Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy
Autor: UZP Dodano: 2019-01-07

Sprzeciw wobec uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów odwołania
Autor: UZP Dodano: 2019-01-07

Pełnomocnictwo w postępowaniu odwoławczym
Autor: UZP Dodano: 2019-01-07

Odwołanie
Autor: UZP Dodano: 2019-01-07

Odpowiedź na odwołanie
Autor: UZP Dodano: 2019-01-07

Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym
Autor: UZP Dodano: 2018-12-18

Regulamin dialogu technicznego
Autor: UZP Dodano: 2018-12-18

Ogłoszenie o dialogu technicznym
Autor: UZP Dodano: 2018-12-18

Unieważnienie jednego z zadań i dalsze procedowanie w pozostałych zadaniach
Autor: Katarzyna Wińska-Rużewicz Dodano: 2018-10-23

Protokół z negocjacji
Autor: Katarzyna Wińska-Rużewicz Dodano: 2018-10-23

Przykładowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Autor: UZP Dodano: 2018-10-16

Regulamin postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 138g ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Autor: UZP Dodano: 2018-10-16

Umowa o świadczenie usług prawnych
Autor: UZP Dodano: 2018-10-16

Checklista zgody RODO
Autor: Małgorzata Czartoryska Dodano: 2018-02-19
Pozostałe materiały widoczne jedynie po zalogowaniu. Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy